• sharePlan™

  en hjælpende hånd i hverdagen...

 • Hvad er sharePlan™?

  • Skaber overblik, struktur og tryghed i hverdagen 
  • Sikkert og nemt at bruge

  • Giver nye værktøjer til en styrket pædagoisk indsats

  • Virtuelt samlingspunkt for borger, personale og pårørende

  • Øget selvhjulpenhed for borgeren

  Skab tid til dét, der gør en forskel

  sharePlan™ for personalet

  sharePlan™ er et nyttigt værktøj til personalet, hvor man f.eks. hurtigt kan skabe sig et overblik over dagens opgaver, hvilke aftaler borgerne har, hvilke opgaver der skal hjælpes med samt bestilling af ressourcer. Med sharePlan™ minimeres risikoen for utilsigtede hændelser og giver mere tid til den pædagoiske indsats. Alt information bliver samlet ét sted, så man ikke længere er nødsaget til at skrive ting ned forskellige steder i f.eks. en papirkalender. Personalet kan sende beskeder og information til borgerne, som har en sharePlan™ skærm. Samtidig kan man hjælpe borgerne med at strukturere deres kalendere og hermed bidrage med struktur, hjælp og tryghed i deres hverdag. sharePlan™ styrker kommunikationen mellem personalet, borger- ne og deres pårørende. Personalet har mulighed for at involvere pårørende og frivillige i borgernes dagligdag. Man kan f.eks. rekruttere frivillige til et arrangementer.

  En hjælpende hånd i hverdagen

  sharePlan™ for borgeren

  sharePlan™ er en brugervenlig kommunikationsskærm udviklet til at gøre borgere med kognitive udfordringer mere selvhjulpne. Den bidrager med struktur, hjælp og tryghed i hverdagen. Systemet er sikkert og enkelt at bruge; kun borgeren, medarbejdere og evt. pårørende har adgang. sharePlan™ skræddersyes til borgeren og borgerens behov, så borgeren kun har de moduler på sin skærm, der er relevante for vedkommende. Borgeren kan f.eks. se sit dagsprogram, oprette aftaler, se hvilket personale, der er på arbejde, få fælles informationer på infoskærme, tilmelde sig aktiviteter, modtage video-bostøtte. 

  Et virtuelt samlingspunkt

  sharePlan™ for pårørende

  Som pårørende kan man bl.a. nemt og enkelt hjælpe borgeren med at strukturere hverdagen gennem sharePlan™ enten on- line eller via en applikation til smartphones. For at få adgang skal man oprettes som pårørende samt have tilladelse fra borgeren og personale. Udover opkald og meddelelser kan man nemt hjælpe med aftaler i borgerens kalender, se aktiviteter der tilbydes samt bestille og afbestille mad. Pårørende kan også tage billeder på sin smartphone, og sende det direkte til en billedramme på borgerens sharePlan™ skærm. På denne måde kan man følge med og hjælpe borgeren med at strukturere hverdagen, men også lade dem følge med i ens hverdag via beskeder og billeder. 

  Information på rette tid og rette sted

  sharePlan™ infoskærme

  sharePlan™ infoskærme kan hjælpe besøgende med rette information på rette sted.

  sharePlan™ Informationsskærme er et godt supplement og giver mulighed for at informere om, hvad der sker i huset - både til borgere og besøgende.

  Al information håndtere i sharePlan™ administration.

   

  Informationerne kan være alt fra hvilket personale, der er på arbejde, nyheder, aktiviteter til kalenderoversigt.

 • Kontakt os

  Vi hører gerne fra dig

  Giv os et ring på 63 121 911

  Skriv os en mail